ДОБРЕ ДОШЛИ В КУПИ ТОК

Интернет портал на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Новини и важна информация за клиента

Нов телефон за връзка с нас

24.11.2023

От 23.11.2023 г. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД включва допълнителна телефонна линия за своите клиенти.

[Виж още]

На телефон 0700 359 61 можете да получите информация за продуктите и услугите на компанията, да се консултирате относно Вашия договор и дори да сключите такъв дистанционно. Нашите служители остават на разположение за Вас и на текущата линия *6161.

[Скрий]

Актуализация в Принципите за разпределение на небалансите в СтБГ в сила от 01.09.2023

11.08.2023

Във връзка с Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети с решение на КЕВР от 11.04.2023 г., влезли в сила от 01.05.2023 г., относно Приложението към чл. 105, ал. 13 от ПТЕЕ и въвеждането на нова Методика за определяне на цени за балансираща енергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД актуализира Принципите за разпределение на небалансите между участниците в стандартната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, които ще влязат в сила от 01.09.2023 г.

[Виж още]

С изменената версия на документа можете да се запознаете ТУК.

[Скрий]

Проучване изследва ефектите от програмата за компенсации за високите цени на електроенергията

01.08.2023

Как българската бизнес общност оценява ефектите на програмата за компенсации за високите цени на електроенергията се изследва чрез онлайн проучване, организирано от Министерството на енергетиката и независимата платформа за сравняване на оферти за електроенергия elca.bg. В него са поканени да се включат всички собственици и представляващи на фирми и предприятия, за да споделят своя опит и впечатления от мерките, приложени от държавата, за смекчаване на икономическите последици от кризата с енергийните цени. Проучването се състои от двадесет въпроса и можете да го достъпите тук.

[Виж още]

Целта на проучването е да бъдат измерени, анализирани и оценени ползите от 18-месечната програма за компенсации и как тя е подпомогнала компаниите да задържат своите позиции, конкурентни цени и качество.

Драстичното увеличение на цените на електроенергия доведе компаниите до значителни затруднения при плащане на сметките им, в някои случаи – до съществено ограничаване на дейността, спиране на производството и рязко влошаване на икономическото състояние на стопанските субекти не само в България, но и в цяла Европа. Наред с негативните последици от пандемията СОVID-19, това създаде рискове не само за отделните предприятия и отрасли, но и за икономиката като цяло. За да бъде смекчено въздействието от ценовата нестабилност на енергийния пазар, беше разработена и приложена програма за компенсиране на небитовите крайни потребители, както и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи. С наближаването на новия есенно-зимен сезон разглеждането на ползите от прилаганите мерки заслужава внимание с оглед възможността да се предлагат по-добри и целеви решения при нужда.

Проучването се изпълнява от независимия експертен екип на elca.bg, която е онлайн услуга за сравняване на актуални оферти на търговците на електроенергия и сключване на договори за доставка на електрическа енергия за бизнеса. Проучването ще продължи през целия месец юли и ще бъде на разположение на всички фирми и предприятия в България, които, като потребители на свободния електроенергиен пазар, имат право да бъдат информирани и да участват в процесите, които ги засягат.

 
[Скрий]

Повишава се интересът към зелените сертификати на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

27.01.2023

Въпреки несигурността на енергийните пазари, през изминалата 2022 година се затвърди тенденцията за повишаване броя на клиентите, които избират доставката на 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

[Виж още]

Динамиката на пазара и непредсказуемостта в движението на цените на електроенергията не намали интереса към удостоверенията, издавани от енергийното дружество. През 2022 година компанията достави енергия, изцяло произведена от ВЕИ на близо 30 компании с годишно потребление от 150 000 МВтч. Сред компаниите, извършващи дейността си с доставката на изцяло зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са А1 България, Нестле България, Кока-Кола, Екуиникс, Екстрапак, DHL, Палфингер Продукционстехник България, Коутс България, Юнимастърс Лоджистикс, Цератицит България и други. Профилът им е разнообразен, като тяхната дейност е в различни сектори – телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, производство на опаковки и хартиени изделия, производство на конци, кранове и подемна техника, логистика и транспорт, инструменти и машини за индустрията и други. Снабдяването с изцяло зелена енергия е неизменна част от ESG стратегиите на редица компании и ясно демонстрира тяхната отговорност към устойчива работа в полза на обществото и околната среда. Електрическата енергия от ВЕИ подпомага изпълнението на амбициозните екологични цели за намаляване на въглеродния отпечатък и пълна декарбонизация, с които все повече компании в глобален мащаб се ангажират.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, стартирал издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие гаранции за произход.

 
[Скрий]

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО с променен Булстат е необходимо да актуализират данните си

17.01.2022

Вследствие промяна в Закон за регистър Булстат ЕНЕРГО-ПРО стартира кампания за актуализиране на данните на своите клиенти, за които е налице служебно преобразуване на ЕИК от 10-значен на 9-значен код. Промяната влезе в сила от 04.01.2022 г. и касае физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код.

[Виж още]

Клиентите, засегнати от промяната, е необходимо да актуализират своите данни, като изпратят по имейл на service_freemarket@energo-pro.bg или продиктуват по телефон на *6161 от 8:30 до 17:30 ч. в делнични дни своя стар 10-значен БУЛСТАТ код и новия 9-значен код.

Преди потвърждаване на новия Булстат пред ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД справка за стар-нов код в Агенцията по вписванията може да бъде направена онлайн в секция Справки на адрес www.bulstat.bg/bg/view/spravki. Промененият код ще бъде използван при издаване на документация и финансови документи от страна на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД.

[Скрий]

Участник от Свищов спечели голямата награда електрическа тротинетка от играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги „5 години Купи Ток – сподели и спечели“

27.07.2021

На 26 юли 2021 г. в присъствието на нотариус беше изтеглен големият победител в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги „5 години Купи Ток – сподели и спечели“, която стартира пет месеца по-рано. Печелившият е от град Свищов и с участието си спечели електрическа тротинетка XIAOMI MI 1S. За спечелването на наградата той е попълнил анкета на сайта на енергийното дружество, обобщените резултати от която ще бъдат използвани за подобряване качеството на предлаганите услуги.

[Виж още]

 Данните от попълнените анкети сочат, че голяма част от участниците биха избрали доставчик на ток заради качеството на обслужване, както и утвърдения опит и стабилност. Най-желаните допълнителни услуги са възможността за закупуване на енергийно ефективни уреди по преференциални условия и услуги във връзка с по-ефективното управление на потреблението – мониторинг, смарт системи и други. Предпочитаният тип договор е този с многотарифна цена според спецификата на консумация.

Порталът www.kupitok.bg на доставчика ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги беше стартиран на 26 януари 2016 г. и за първи път в България направи възможно сключването на договор за доставка на електроенергия през интернет. Процедурата по сключване на договора е изключително опростена, като попълването на необходимите данни става за няколко минути. Сайтът разполага и с калкулатор, който изчислява очакваната средномесечна сметка и потребителския ефект от излизането на свободен пазар.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги има над петнадесет успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и други), клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др. Основната цел на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е да осигури качествено и надеждно снабдяване на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги удвои броя на своите небитови клиенти на свободния пазар на електроенергия

13.07.2021

Клиентите от стопанския сектор, които избраха ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за свой доставчик на електроенергия, вече надхвърлят 32 000. Това е почти двойно увеличение спрямо юли 2020 година. Тогава влязоха в сила законодателни промени, които задължиха всички небитови потребители на електроенергия да излязат на свободния енергиен пазар.

[Виж още]

През последната една година хиляди малки фирми се довериха на опита и коректното отношение на енергийния търговец от групата ЕНЕРГО-ПРО. С избора си те си гарантираха сигурна доставка на електроенергия за своя бизнес при фиксирани цени за целия срок на договора, без значение от повишаващите се ценови нива на енергийния борсов пазар. Излизайки на свободния пазар като клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, малките фирми избегнаха и възможността да преминат към Доставчик от последна инстанция, където цените за доставка на електроенергия са изчислени по методика на КЕВР и са по-високи от пазарните.

Небитовите клиенти, които все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободен пазар, могат да го направят всеки месец до 10-о число, а промяната влиза в сила от 1-во число на следващия месец. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предоставя различни канали за връзка с търговците на дружеството. На телефон *6161 потребителите могат заявят получаване на индивидуално предложение съобразно спецификите на своя бизнес. Налична за заявяване на оферти е и първата у нас онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електроенергия – www.kupitok.bg. В нея на адрес https://portal.eproes.bg/index.php?page=individual_offer_request в рамките на минута могат да попълнят своите данни и предпочитания за типа договор, а представител на компанията ще се свърже с тях за изготвяне на детайлна персонална оферта.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги има 15 успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли, клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др. През февруари 2020 година беше реализирано сливането ѝ с другото търговско дружество, част от чешката енергийна група ENERGO-PRO S.A., ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД. Така водещият енергиен търговец значително разшири своите позиции в търговията с електроенергия.

[Скрий]

Още петима късметлии спечелиха енергийно ефективни награди в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

28.06.2021

По-малко от месец остава до тегленето на голямата награда – електрическа тротинетка.

Днес в присъствието на нотариус бяха изтеглени още пет потребители, включили се в играта по повод 5-годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електроенергия през интернет – www.kupitok.bg, разработена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Те ще получат енергийно ефективни крушки на Philips.

[Виж още]

Играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели“ стартира на 26 януари 2021 година и ще продължи до 25 юли включително. До момента 13 участници спечелиха енергийно ефективни уреди или осветителни тела, като на 26.07.2021 година предстои последното теглене, когато един късметлия ще спечели голямата награда – електрическа тротинетка.

В играта може да се включи всеки потребител на онлайн портала, независимо дали е клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Участието не е обвързано с покупка, като единственото условие е попълването на кратка анкета на адрес https://portal.eproes.bg/index.php?page=5years. Над 2500 потребители вече отговориха на трите въпроса в анкетата, свързани със свободния пазар на електроенергия. В тегленията се включват всички участници, изпратили своите отговори от началото на играта на 26 януари до деня на съответното теглене. Един участник има право да спечели една награда, като в случай че вече е бил изтеглен, не участва в следващото теглене.

Всички печеливши се публикуват на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30. Представител на компанията ще се свърже с тях, за да уточни начина на получаване на наградата. Пълните условия за включване в игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

[Скрий]

Нов печеливш с енергоефективен уред от играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели“

27.05.2021

Вчера, 26 май, още един късметлия спечели своята енергоефективна награда в играта, организирана от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги по повод 5-годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет – www.kupitok.bg.

[Виж още]

Играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели“ стартира на 26 януари 2021 година и ще продължи до 25 юли включително. До момента 8 участници спечелиха енергоефективни уреди, като предстоят още две тегления за разпределяне на оставащите 6 награди, в това число и голямата награда - електрическа тротинетка.

Играта е достъпна за всички потребители на сайта от цяла България, независимо дали към момента са клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Единственото условие за участие в томболата за разпределяне на наградите е да са попълнили коректно публикуваната анкета на www.kupitok.bg/5years.

Всички печеливши се публикуват на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30. Представител на компанията ще се свърже с тях, за да уточни начина на получаване на наградата. Пълните условия за включване в игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

[Скрий]

Седем участника спечелиха енергийно ефективен продукт в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги „5 години Купи Ток – сподели и спечели“

27.04.2021

Вчера, 26 април, в присъствието на нотариус бяха изтеглени трима печеливши участници в играта, организирана от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги по повод 5-годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет – www.kupitok.bg. Това беше третото теглене на късметлии в играта и така вече общо седем участника спечелиха енергийно ефективен продукт.

[Виж още]

В играта, която стартира на 26 януари 2021 година, до момента се включиха повече от 2200 участници, като отговориха на трите въпроса, свързани със свободния пазар на електроенергия на адрес www.kupitok.bg/5years. По-голяма част от тях декларират в анкетата, че при избора на доставчик на електрическа енергия най-важни са качеството на обслужване, както и стабилността на съответния търговец. На въпроса какъв тип договор биха предпочели да сключат, почти половината смятат, че за тях най-подходящ би бил договор с многотарифна цена според спецификата на консумацията им (дневна/нощна, сезонна, уикенд тарифа). 

Играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели“ ще продължи до 25 юли 2021 година включително, като предстоят още три тегления на печеливши участници, а големият късметлия, който ще спечели електрическа тротинетка, ще бъде изтеглен и обявен на 26 юли 2021 година.

Печелившите участници се публикуват на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30. Представител на компанията ще се свърже с тях, за да уточни начина на получаване на наградата. Пълните условия за включване в игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

[Скрий]

Продуктите за битови потребители на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са вече достъпни и онлайн през www.kupitok.bg

16.04.2021

От средата на месец април 2021 година битовите потребители на територията на цялата страна вече могат да се възползват от удобствата на онлайн портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги - www.kupitok.bg и да сключат договор за доставка на електрическа енергия за своите домакински нужди по продуктите от група ЕНЕРГО-ПРО ДОМ.

[Виж още]

За да направят това е нужно единствено да се регистрират в портала, да изберат желаната оферта и да следват стъпките в процеса. След финализиране на процедурата в платформата, потребителят следва да избере съгласно получените инструкции предпочитан метод, по който да подпише своя договор. До момента на подписване на договора, клиентът не се обвързва по никакъв начин с условията по офертите и регистрирането в портала не поражда никакви задължения за него. За да изчислят лесно очакваната си сметка или да направят сравнение с текущите си условия, всички потребители на портала могат да използват удобството на двата автоматизирани калкулатора.

Продуктите ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 12 и ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 са универсални стандартизирани продукти за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, подходящи за всички битови клиенти, които търсят сигурност и предвидимост в ценовите си условия. Всеки от тях предлага фиксирана за срока на договора цена за електрическа енергия, която е еднаква за всички часове на денонощието. По този начин клиентите си гарантират комфорта на ценова стабилност без риск от промени за период от една или две години съгласно избраната оферта.

Договорената цена, освен стойността на консумираната електрическа енергия, покрива и риска от небаланси, като всички възникнали разходи от балансиране ще са за сметка на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Мрежовите такси и другите нормативно определени добавки и надбавки, които се дължат ще останат в същия размер и при същите условия, както и на регулиран пазар, и ще се заплащат в една фактура със задължението за потребената енергия. Измерването на консумацията ще продължи да се осъществява от разпределителното дружество, към което е присъединен обекта на потребителя, съгласно показанията на електромера.

След изтичане на договорения срок всеки клиент може да поднови договора си за нов фиксиран период, да избере друг продукт от портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги или да продължи да се снабдява за неопределен период съгласно клаузата за безсрочност като запази възможността за прекратяване по всяко време с 30 дневно предизвестие без неустойка. При предстоящи промени в ценовите условия след преминаване в безсрочност, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ще уведоми всеки заинтересован потребител като му осигури достатъчно време за да прецени дали е съгласен с предприетите изменения или желае да се откаже от своя договор без санкции и неустойки.

Сключването на договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 12 или ЕНЕРГО-ПРО ДОМ 24 не изисква от клиентите предоставяне на депозити, гаранционни обезпечения или заплащане на авансови и междинни вноски.

[Скрий]

Още трима късметлии бяха изтеглени в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги „5 години Купи Ток – сподели и спечели“

26.03.2021

На 26 март в присъствието на нотариус се проведе второто теглене на печеливши участници в играта, организирана по повод 5 годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет – www.kupitok.bg. На случаен принцип през електронна платформа бяха избрани трима участници, които ще спечелят енергийно ефективен осветителен комплект на Philips.

[Виж още]

В рамките на два месеца от началото на играта, до 25.03.2021 г. включително, близо 2000 потребители са отговорили на трите въпроса в анкетата на адрес: https://portal.eproes.bg/5years, с което са се регистрирали за участие в играта. Възможност да се включи в надпреварата за енергийно ефективни награди, както и за голямата награда – електрическа тротинетка, има всяко пълнолетно лице независимо в коя част на страната се намира. През следващите месеци предстоят още 4 тегления на печеливши, като в последното, на 26 юли, ще бъде определен и големият победител. Всички регистрирани участници от началото на играта, които не са били изтеглени, автоматично участват във всяко следващо теглене.

Печелившите участници са публикувани на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30, а представител на компанията ще се свърже с тях, за да уточни начина на получаване на наградата. Пълните условия за включване в игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

[Скрий]

Онлайн платформата www.kupitok.bg вече предлага сключване на договор и по условията на борсов продукт

05.03.2021

От 04.03.2021 г. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага своя борсов продукт ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд и онлайн през портала www.kupitok.bg. С направената промяна клиентите от всяка точка в страната ще могат да сключат договор по условията на продукта.

ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд е стандартизиран продукт за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги, подходящ за малки и средни стопански клиенти, които желаят цената им да се определя на борсов принцип и да разполагат с възможността за прекратяване на договора по всяко време без неустойки.

[Виж още]

Продуктът предлага еднотарифна пазарно обусловена цена, която е пряко обвързана с цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). За всеки отчетен период цената се образува като средна претеглена стойност от почасовите цени на пазар "Ден напред" на БНЕБ + фиксирана надбавка (административна такса) по количеството на индивидуалния клиентски профил (в зависимост от вида измерване – почасово отчетените стойности или общото измерено количество, разпределено почасово според приложимия стандартизиран товаров профил). Чрез фиксираната административна такса, освен разходите по обслужване, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще покрива и рисковете от възникване на разходи за небаланси. Срокът на договора е една година и може да бъде прекратен по всяко време с 30 дневно предизвестие без неустойка, а след изтичането му при липса на други желания от клиента договорът преминава в безсрочност при същите условия. В случай на предстояща промяна на фиксираната административна такса, на клиента е осигурено достатъчно време преди въвеждането й, за да прецени дали е съгласен с промяната или ще предприеме стъпки по промяна на условията си.

Други предимства, които ЕНЕРГО-ПРО Маркет Тренд предоставя на клиентите са получаването на единна фактура за енергия и мрежови услуги и заплащането по реално измерени количества електрическа енергия веднъж в месеца без междинни вноски. За сключване на договор по продукта клиентите не дължат и никакви гаранционни обезпечения.

[Скрий]

Изтеглен е първият печеливш в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги “5 години Купи Ток – сподели и спечели!“

01.03.2021

На 26 февруари, петък, в административната сграда на ЕНЕРГО-ПРО в град Варна, в присъствието на нотариус беше изтеглен първият късметлия, участвал в играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“. Тя стартира на 26 януари, а повод за организирането ѝ беше 5-годишнината на първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет – www.kupitok.bg. Ще бъдат раздадени общо 14 награди – енергийно ефективни продукти и голяма награда – електрическа тротинетка.

[Виж още]

Участието в играта на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги не е обвързано с покупка. В нея може да се включи всяко пълнолетно лице като попълни кратка анкета, свързана с обслужването на свободния пазар на електроенергия в България. В първия етап на играта, продължил от 26 януари до 25 февруари включително, повече от 1400 участници от цялата страна са дали своите отговори на въпросите в анкетата на адрес: https://portal.eproes.bg/index.php?page=5years. Над 90% от тях споделят, че за тях от водещо значение при избора на доставчик на електроенергия е той да предлага качествено обслужване и да е с утвърден опит на енергийния пазар у нас.

Играта „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ ще продължи до 25 юли включително. Награди ще се раздават всеки месец, като потребители, които не са изтеглени за печеливши, автоматично ще участват във всяко следващо теглене. На 26 юли ще бъде изтеглена голямата награда – електрическа тротинетка Xiaomi.

Имената на печелившите участници се публикуват на https://portal.eproes.bg/index.php?page=pages&num=30. Общите условия на играта са достъпни на https://portal.eproes.bg/files/files/ENERGO-PRO_TermsAndConditions_5years_KupiTok.pdf.

[Скрий]

Първата онлайн платформа за сключване на договор за доставка на ток празнува 5 години и стартира игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“

26.01.2021

14 късметлии ще спечелят енергийно ефективен продукт или голямата награда – електрическа тротинетка

На 26 януари 2016 година за първи път в България стана достъпно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Порталът на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги – www.kupitok.bg, предостави възможност на всеки потребител в България за броени минути да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар. По случай петия рожден ден на своята онлайн платформа ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира игра „5 години Купи Ток – сподели и спечели!“ и ще даде шанс на настоящите, както и на потенциалните си клиенти, да спечелят една от 13-те енергийно ефективни награди или голямата награда – електрическа тротинетка.

[Виж още]

За да вземат участие в играта, е достатъчно потребителите да попълнят онлайн анкета, достъпна на www.kupitok.bg, както и през интернет сайтовете на ЕНЕРГО-ПРО Варна и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги - https://www.energo-pro.bg/bg и https://www.energo-pro-energyservices.bg/bg/. Анкетата съдържа три въпроса, свързани с доставката на ток на свободния пазар и попълването й отнема по-малко от минута. Играта ще продължи 6 месеца, а теглене на печеливши участници ще се извършва всеки месец до юли 2021 година включително, като първият печеливш ще бъде определен на 26.02.2021. Голямата награда – електрическа тротинетка – ще бъде изтеглена в края на играта – на 26.07.2021 година.

Порталът www.kupitok.bg на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага на потребителите не само удобството на сключване на договор онлайн. Той дава възможност за изчисляване на финансовия ефект при преминаване от регулиран на свободен пазар с вградения в него калкулатор, което предвид активния през последните месеци процес по либерализация на енергийния пазар за небитови клиенти в България, е допълнително удобство за всеки стопански потребител, който желае да смени или все още не е избрал своя доставчик на електроенергия. Само през втората половина на 2020 година, когато стартира либерализацията на пазара за небитовите клиенти у нас, през онлайн портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са сключени над 200 договора за доставка на електроенергия, а към днешна дата енергийният търговец вече обслужва над 27 000 стопански клиенти с разнообразни сфери на дейност.

Общите условия за участие в играта, както и детайли за наградите и датите на отделните тегления потребителите могат да разгледат ТУК, а анкетата е достъпна на http://kupitok.bg/5years.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги получи награда от БНЕБ за най-добър търговец в пазарния сегмент „Ден напред“

19.01.2021

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) отличи ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за приноса в развитието на енергийния пазар. Получената награда е за търговец с най-големи изтъргувани обеми в пазарния сегмент „Ден напред“ през 2020 г.

[Виж още]

Отличието беше връчено на компанията на онлайн събитие, организирано по повод 5-годишнината от първата реална борсова сесия в този сегмент. В събитието взеха участие Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електро- и топлоенергетика“ в КЕВР, и Юлиан Попов – съветник към Европейската климатична фондация. Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ, използва случая да благодари на участниците за ползотворното сътрудничество. „Вървим напред и развиваме борсовите сегменти както в интерес на производителите, така и на крайните потребителите, каквито сме всички ние“, каза г-н Константинов в своето обръщение.

Изтъргуваните обеми на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в сегмента „Ден напред“ са над 2 300 000 МВтч, от които над 600 000 МВтч зелена енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергия от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП). Дружеството обслужва над 27 000 клиенти на свободния пазар на електрическа енергия и е един от най-големите координатори на балансиращи групи от ВЕИ и ВЕКП. „Стартирането на Българската независима енергийна борса преди 5 години изигра огромна роля в развитието на либерализирания пазар в страната и промени ежедневието на търговските участници. Израз за добрата работа на пазара „Ден напред“ са и българските енергийни фючърси, които за краткото време от старта на своята търговия се радват на по-висока ликвидност спрямо редица европейски пазари. Приемаме отличието като признание за усилията на целия екип на компанията и подкрепа на нашия стремеж да предлагаме все повече иновативни продукти, които да привличат все повече клиенти на либерализирания пазар. Благодарим!“, сподели при приемането на наградата Пламен Стефанов, изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

 
[Скрий]

Над 10 000 нови клиенти привлече ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в процеса на либерализация на всички небитови клиенти

22.10.2020

Първият в България портал за сключване на договор за доставка на електроенергия от разстояние – www.kupitok.bg –  бележи значителен ръст на интереса от страна на клиентите през третото тримесечие на 2020 година. Интересът се обяснява със задължителната либерализация на небитовите клиенти след промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. С над 20% са се увеличили регистрираните потребители в платформата за периода юли-септември 2020 г. спрямо всички регистрации от стартирането на платформата през януари 2016 година. Това представлява увеличение на новите клиенти в портала с над 270% на средномесечна база.

[Виж още]

Ръстът в клиентите, които са решили да изберат ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за свой доставчик посредством www.kupitok.bg, е още по-значим – над 12 пъти повече договори са сключени средномесечно от 01.07 до 30.09.2020 година. Това на практика означава, че близо всеки трети от регистрираните в платформата потребители е открил подходящия за него продукт от предложенията в платформата. От момента на влизане в сила на законовите промени за либерализацията досега общият брой небитови клиенти, които вече сключиха договори с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, е над 10 000. Тази бройка е динамична и непрекъснато се увеличава по всички възможни канали за връзка с търговците на дружеството.

Повишен интерес към електронния портал на дружеството www.kupitok.bg е генериран и във връзка с нова функционалност – добавянето на форма за заявка от клиентите (https://portal.eproes.bg/offer), с която могат да поискат индивидуализирана за техните нужди оферта и консултация от представител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. В рамките на малко повече от месец над 250 клиента получиха своите оферти на свободния пазар на електрическа енергия.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД има 15 успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли, клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др. През февруари 2020 година беше реализирано сливането й с другото търговско дружество, част от чешката енергийна група ENERGO-PRO S.A., ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД. Така водещият енергиен търговец значително разшири своите позиции в търговията с електроенергия.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги дава възможност на фирмите да заявят онлайн оферта за доставка на ток

15.09.2020

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предоставя на всички бизнес клиенти в България, които следва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, лесен и достъпен начин да подадат заявка за получаване на индивидуална оферта за доставка, съобразена с особеностите на техния бизнес. Новата форма за попълване е публикувана онлайн на адрес portal.eproes.bg/offer. Страницата за заявки е налична и през началната страница на www.kupitok.bg - първата у нас онлайн платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия, създадена през 2016 година.

[Виж още]

Формата е максимално опростена за удобство на клиентите. Изисква попълването на минимум количество данни и е достъпна за всеки потребител независимо в коя точка на страната се намира. Освен за получаването на оферта за доставка на електрическа енергия, чрез заявката бизнес клиентите могат да потърсят допълнителна консултация относно предстоящата либерализация на енергийния пазар от 1 октомври 2020 година. След постъпило заявление представител на ЕПРЕУ се свързва с клиента по телефона, за да го консултира и да предложи подходящ продукт, като същевременно му разяснява условията по договорите, разликите между тях, стъпките по регистрация на пазара и всяка друга търговска информация, която е важна и представлява интерес за него. Съобразно данните, предоставени от клиента при попълване на формата и по време на телефонния разговор, той може да заяви да му бъде изготвена и персонализирана оферта, с подобрени условия спрямо стандартните продукти, достъпни от сайта и съобразена с предпочитанията му и спецификата на неговата дейност.

Седмица след пускането на новата онлайн услуга стотици представители на бизнеса у нас са отправили своите запитвания към компанията. Заявки са постъпили от фирми с разнообразна сфера на дейност – търговия, счетоводство, фризьорски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, земеделие, култура, транспорт и логистика и др.

[Скрий]

Либерализация на електроенергийния пазар за небитови клиенти от 01.10.2020 г.

21.07.2020

Предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за всички небитови потребители е продължение на процеса на промяна на електроенергийния пазар в България, стартирал през 2004 г. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите на нови възможности за развитие чрез конкурентни цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие, регулирани от естествени пазарни механизми.

[Виж още]

Досега свободният пазар на електроенергия беше задължителен само за небитовите клиенти, чиито обекти са присъединени на ниво средно напрежение. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички потребители, които използват електрическата енергия за бизнес или стопански нужди, да я закупуват по свободно договорени цени.

В случай че до посочената дата даден клиент не е избрал лицензиран търговец, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, временно с цел предоставяне на по-плавен преход и минимизиране на потребителските рискове, законодателството предвижда той да продължи да се снабдява от настоящия си краен снабдител, но вече не по регулирани цени, а в качеството му на търговец по условията на типов договор. След 01.07.2021 тази възможност също ще отпадне и небитовите потребители без избран доставчик на свободен пазар, ще бъдат прехвърлени служебно към доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цените са значително по-високи и условията не могат да бъдат договаряни.

Важно е клиентите да знаят, че още при първоначалната регистрация на либерализирания пазар на електрическа енергия, с договора за доставка те ще могат да упълномощават доставчика си да сключва от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с ДПИ, които са задължително условие за участие. За улеснение, договорите ще могат да се сключват и по електронен път с електронен подпис. Основните изисквания към клиента са:

  • да няма просрочени задължения към предходния си доставчик;
  • да е титуляр на партидата, включително и ако е наемател;
  • да може да предостави списък с всички обекти (клиентски и абонатен номер, Z-номер, наименование и адрес на всеки от обектите).
[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО обедини търговските си дружества

18.02.2020

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД осъществи вливане на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД в ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД. С извършената промяна се обединяват дейностите по международна търговия с електрическа енергия и доставка на електроенергия до крайни клиенти с цел постигане на по-голяма бизнес и оперативна синергия.

[Виж още]

Новата компания ще допринесе за по-активно присъствие и позициониране на бранда ЕНЕРГО-ПРО на енергийните пазари в рамките на Европейския съюз, както и предлагане на по-атрактивни условия за клиентите на свободен пазар. Сливането е стандартна процедура, предвидена в Търговския закон и осъществявана след одобрението на Комисията за енергийно и водно регулиране и Комисията за защита на конкуренцията. За клиентите и партньорите на дружествата няма да има промяна в условията по действащите договори.

Новосформираното дружество ще работи под бранда „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" и ще има по-активно присъствие на енергийните пазари в ЕС. Обединяването на двете компании ще доведе до засилване на конкурентните предимства на новото дружество и ще засили търговското присъствие на групата ЕНЕРГО-ПРО Варна в България и региона.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги известява със SMS за предстоящо прекъсване на снабдяването

19.12.2019

От началото на месец декември ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги разшири обхвата на своята абонаментна услуга SMS Известие. До този момент нейните ползватели получаваха текстови съобщения при издадена фактура за електрическа енергия и при настъпил краен срок за плащане. Отсега нататък към настоящите две уведомления енергийният доставчик добавя още една допълнителна възможност за навременна информираност на клиентите си – sms известие преди предстоящо прекъсване на снабдяването.

[Виж още]

Допълнителното съобщение ще бъде получавано в случай на предстоящо преустановяване на захранването поради просрочени задължения. То ще указва планираната от мрежовия оператор дата за изпълнение и ще напомня за възникването на евентуални допълнителни разходи по прекъсване и последващо възстановяване на снабдяването с електрическа енергия.

За стартиралите вече абонаменти компанията ще се погрижи да включи допълнителната опция, без за това да е необходимо клиентите изрично да подават заявления или да заплащат допълнително.

С въвеждането на третия тип sms в обхвата на услугата SMS Известие ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги поднася на клиентите си цялостен уведомителен пакет, който ще бъде незаменим помощник в ефективното управление на разходите за електрическа енергия и нейното удобно потребление. 

Всички клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, които желаят да активират услугата SMS Известие, могат да направят това като подадат заявление чрез своя персонален мениджър продажби или в някой от клиентските центрове на компанията.

SMS Известие е абонамент с продължителност 12 месеца, валиден за клиентски номер. Цената на услугата остава непроменена и е посочена в ценоразписа на допълнителни услуги, публикуван на интернет страниците: https://www.energo-pro-energyservices.bg/products/overview/ceni-na-uslugi-i-produkti и https://portal.eproes.bg/index.php?page=services.

[Скрий]

kupitok.bg регистрира своя хиляден потребител

17.07.2019

Единствената в България интернет платформа за сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени – www.kupitok.bg, разшири своето семейство до над 1000 регистрирани потребители.

[Виж още]

Освен достъп до онлайн услуги, клиентите с активна регистрация в портала получават възможността да са винаги в течение с всички новости в продуктовото портфолио на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, както и да вземат участие в допитвания, промоции и други инициативи на компанията.

От началото на 2019 www.kupitok.bg отбелязва повече от 18 000 посещения, като за този период е посрещнала над 3000 нови потребители. Платформата стартира в края на януари 2016 година и до днес посредством нея десетки клиенти сключиха своя първи договор на либерализирания пазар на електрическа енергия.

Освен предоставянето на подробна информация за продуктите и услугите в портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД и опростената процедура за сключване на договор, чрез своите онлайн калкулатори www.kupitok.bg е най-надеждния метод за много клиенти да оценят индивидуалния си ефект при избор на оферта спрямо регулирания пазар или да изчислят размера на своята очаквана сметка на свободен пазар.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е първият търговец на електроенергия с лиценз за обследване за енергийна ефективност

13.05.2019

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги беше вписана в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. Енергийният търговец разполага с необходимите технически средства и специалисти, които отговарят на изискванията в Закона за енергийната ефективност.

[Виж още]

С това сертифициране компанията получава възможност самостоятелно да провежда енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, да удостоверява енергийни спестявания при крайни клиенти, както и да  издава сертификати за клас на енергийно потребление на сгради.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти цялостни решения в сферата на енергийната ефективност – от енергийни обследвания и мониторинг до продажба на енергоспестяващи уреди и осветление. За целта ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага широка гама от решения в посока оптимизиране на енергийни разходи и опазване на околната среда. В портфолиото на компанията вече присъстват продукти и услуги като: енергоефективно осветление, климатична техника, доставка и инсталиране на фотоволтаични централи за собствено потребление на енергия и търговска продажба, намаляване на загубите на електрическа енергия в трансформатори и електрически уредби; реконструкция и подмяна на ел. двигатели; анализи и технически решения за намаляване на разходите за реактивна енергия; мерки по генериращи мощности; подобряване на топлотехническите характеристики на сградите.

Търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО е първият търговец на електроенергия със сертификат за обследване за енергийна ефективност. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги беше пионер и при издаването на удостоверения за 100% зелена енергия, базиращи се на гаранции за произход от АУЕР. Качествено проведен енергиен одит и правилно осъществени енергоефективни мероприятия дават добра възможност за отговорно използване на енергията и последователно намаляване на енергийните разходи. Компанията ще продължи да се стреми да въвежда иновативни, цялостни решения за своите клиенти.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги с нова услуга SMS Известие

03.12.2018

От началото на месец декември ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги стартира предлагането на своите клиенти на свободен пазар на услугата SMS Известие. С новата услуга клиентът ще получава от кратък номер 176161 текстови съобщения на посочен от него мобилен телефон при издаване на фактура за електрическа енергия, както и при настъпване на краен срок за плащане.

[Виж още]

SMS известяване могат да заявят всички битови и небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, независимо от това какъв продукт на компанията ползват. Услугата се активира за клиентски номер и е за период от 12 месеца. Абонирането за услугата носи редица ползи за клиентите. Тя дава възможност за по-добро управление на разходите, тъй като своевременното информиране за настъпило задължение позволява по-ефективно финансово планиране на предстоящите плащания на клиентите. С новата услуга ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги се ангажира и да напомня за задължения с изтичащ срок за плащане. Така се предоставя възможност на съответния клиент, активирал услугата да избегне натрупването на лихви за забавено плащане и да не създаде предпоставки за прекъсване на снабдяването с електроенергия.

Всички клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, които желаят да активират услугата SMS Известие, могат да направят това като подадат заявление чрез своя персонален мениджър продажби или в някой от клиентските центрове на компанията. С повече информация за срока на активиране и цената на услугата клиентите могат да се запознаят от ценоразписа на допълнителни услуги, публикуван на интернет страниците www.energo-pro-energyservices.bg и www.kupitok.bg.

[Скрий]

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага нови информационни услуги на своите клиенти

12.03.2018

В отговор на потребностите на клиентите за подробна информация и анализ на тяхното потребление на електрическа енергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги добави нови допълнителни услуги в своето портфолио. Те вече могат да бъдат заявени във всеки клиентски център на компанията.

[Виж още]

Сред новите услуги е „Справка за почасови измервания по обекти за изминал период“, като данните се изпращат по електронна поща в MS Excel формат. Клиентите, желаещи подробна информация за своето потребление, могат да се възползват от услугата „Достъп до почасови измервания по обекти чрез уеб приложение“, като с предоставения достъп получават всеки месец почасовите измервания по обекти, с възможност за изтегляне в табличен и графичен вид. Двете услуги са предназначени за потребители с монтирани средства за почасово търговско измерване.

Новата услуга „Детайлна справка за електроенергия към фактура“ предоставя подробна и систематизирана информация по обекти в удобен за обработка формат. Потребителите със специфични изисквания, които не попадат в обхвата на останалите услуги, могат да заявят „Издаване на справка за консумация на електрическа енергия по индивидуално запитване“.

Информация за всички допълнителни услуги, предлагани за клиентите на свободен пазар, можете да получите в секция Продукти и услуги на портала http://kupitok.bg или във всеки Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

[Скрий]

Сезонните продукти на ЕНЕРГО-ПРО вече са достъпни и онлайн

23.08.2017

Продуктите ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ за клиенти с изразено сезонно потребление вече са достъпни за сключване на договор през Интернет чрез портала kupitok.bg.

[Виж още]

ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЛЯТО предлага промоционална цена за периода от май до септември и е насочен към бизнес сегмента, който потребява електрическа енергия основно през летните месеци. Клиентите, чиято консумация е най-голяма през зимата, могат да се възползват от условията на ЕНЕРГО-ПРО АКТИВ ЗИМА, който осигурява преференциална цена за електрическа енергия от декември до март.

Договорите за доставка по сезонните продукти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги могат да бъдат сключени за период от 12 или 24 месеца.

[Скрий]

Нови цени на регулираните компоненти от 01.07.2017

03.07.2017

С решение № Ц-19 на КЕВР считано от 01.07.2017 г. всички цени на мрежовите услуги за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителните мрежи и цена "Задължения към обществото", които се заплащат и от клиентите на свободен пазар с комбинирани договори, се променят, както следва:

[Виж още]

[Скрий]

Вече можете да плащате сметките си за електроенергия в офисите на Банка ДСК без такса за превод

11.05.2017

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти на свободен пазар още една възможност да заплащат сметки си за електроенергия - в клоновете на Банка ДСК. За целта е необходимо да попълнят платежно нареждане, като в полето основание за плащане  посочат клиентски номер, номер и дата на фактура. За услугата не дължат такса за банковия превод.

[Виж още]

Информация за размера на своето задължение клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги получават в електронната си фактура.

[Скрий]

Над 120 000 клиенти посетиха платформата за свободен пазар kupitok.bg през първата година

07.02.2017

В продължение на една година порталът kupitok.bg на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги не само предлага удобството на сключване на договор онлайн, но е една от най-функционалните информационни точки за новостите на свободния енергиен пазар у нас. Платформата, която беше официално представена през януари 2016 г., вече е посетена от над 120 000 клиенти. Най-голям е интересът на потребителите от София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас.

[Виж още]

Освен да предоставя цялата необходима информация за пазара по свободно договорени цени, kupitok.bg е единствената в България платформа, която дава възможност на потребителите да изчислят финансовия ефект от смяната на доставчик на електроенергия, както и да сключат договор онлайн, без да напускат своя офис или дом. Процедурата е изключително опростена, а попълването на необходимите данни става за няколко минути. Функционалният дизайн и съвместимостта на платформата с мобилни устройства я правят удобна за ползване от таблети и смартфони.

Богатото портфолио от продукти за доставка на електроенергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предоставя възможност на всеки посетител на kupitok.bg да избере подходящо за неговите нужди решение. За да гарантира удобството на своите клиенти, компанията предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

За да бъде още по-полезен на потребителите, през тази година беше допълнително развита функционалността на калкулатора за изчисляване на финансовия ефект при преминаване от регулиран на свободен пазар. Нововъведенията дават възможност за пресмятане на очакваната средномесечна сметка за клиенти, които вече са на пазара на електроенергия по свободно договорени цени, но желаят да сменят своя доставчик.

Анализите на експертите на компанията показват, че малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg. Удобството, пълната прозрачност на процедурата и разнообразието от предлагани продукти допринасят за успешната първа година на портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

[Скрий]

Над 10 500 обекта в цялата страна се снабдяват с електрическа енергия на свободния пазар от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги след месец април

01.07.2016

След въвеждането на стандартизираните товарови профили от 1 април 2016 г. малки фирми в цялата страна избраха да закупуват електрическа енергия на свободния пазар. От април до сега над 10 500 обекта са се възползвали от възможността да излязат на свободен пазар с доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. За над 6100 обекта доставката е стартирала през май и юни 2016 г. От тях 5300 са на територията на Североизточна България, която се обслужва от ЕНЕРГО-ПРО, а останалите са на територия, обслужвана от други мрежови оператори. Процедурата за излизане на свободния пазар е финализирана и за още 4500 обекта, за които ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира доставката от 1 юли 2016 г.

[Виж още]

През последните години повечето големи и средни предприятия излязоха на свободния пазар на електроенергия и реализираха реални спестявания от разходите си за ток. От 1 април 2016 г. с ускорени темпове се развива и пазарът при малките фирми в страната.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е сред първите регистрирани търговци на либерализирания пазар и водещ доставчик на електроенергия с 10-годишен опит като участник на свободния пазар в България. Компанията снабдява хиляди клиенти на свободния енергиен пазар, работещи във всички области на индустрията, услугите, търговията и др. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е координатор на балансиращата група с най-голям брой членове в България, която включва търговец, собствени производствени и балансиращи мощности и разнообразие от клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО предлага на клиентите си гама от атрактивни продукти, ориентирана към различните сегменти на бизнеса и към бита. За част от продуктите може да се сключи договор онлайн през интернет портала kupitok.bg. От националната мрежа от търговци и представители на компанията клиентите могат да закупят някой от 24-те различни продукта от портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, адаптирани към нуждите на техния бизнес.

[Скрий]

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО дават консултации за излизане на свободния пазар

15.04.2016

Всеки потребител, който желае да се възползва от предимствата на свободния пазар на електроенергия, вече може да сключи договор за продуктите на ЕНЕРГО-ПРО в клиентските центрове на компанията. Като водещ доставчик на ток на пазара по свободно договорени цени ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги непрекъснато обновява своето портфолио. В Центровете за обслужване на клиенти, намиращи се в градовете Варна, Търговище, Шумен, Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово, Добрич, Силистра, Русе, Разград и Свищов, всеки потребител може да получи подробна информация и консултация за свободния пазар на ток и най-подходящия за неговите нужди продукт. Процедурата по сключване на договор е изключително опростена и отнема няколко минути.

[Виж още]

За да улесни потребителите в излизането на свободния пазар ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги вече стартира интернет портала kupitok.bg, където всеки може да се запознае с продуктите на компанията и новостите в нормативната уредба, както и да сключи своя договор за доставка на електрическа енергия онлайн. От януари функционира и специална телефонна линия *6161, на която клиентите могат да получат компетентни отговори на всички въпроси, свързани с пазара на ток по свободно договорени цени.

Всички настоящи и бъдещи клиенти на компанията могат да се възползват от предимствата на пет от най-атрактивните продукти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС, ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР и ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД. За всички продукти се сключва комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Така клиентите ще получават единна фактура за консумираната електроенергия и дължимите разходи за мрежови услуги.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, независимо дали ще сключи договор в Център за обслужване на клиенти на компанията или през портала kupitok.bg. Основна цел на ЕНЕРГО-ПРО е активно да стимулира развитието на процеса по либерализация на пазара на електроенергия в България, предлагайки възможности за информиран избор на своите клиенти чрез съвременни и иновативни средства за обслужване.

[Скрий]

Първите клиенти, сключили договор за електроенергия през Интернет, вече реализират спестявания от сметките си за ток

30.03.2016

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, сключили договори за доставка на електроенергия на свободен пазар чрез онлайн платформата kupitok.bg, реализираха първите спестявания от своите сметки. След като компанията, доставчик на ток на свободен пазар, представи портала в края на януари, първите сключени договори по бърз и лесен начин през Интернет влязоха в сила от 1 март 2016 г.

[Виж още]

През следващите два месеца предстои стартиране на доставките по договорите и на всички останали клиенти, избрали подходящия за тях продукт на свободен пазар чрез kupitok.bg, за които се налагаше да изчакат въвеждане на работа със стандартизирани товарови профили от операторите на разпределителни мрежи (ЕРП).

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги остава на разположение на своите клиенти посредством новооткритата специализирана линия *6161 по всички въпроси във връзка със свободния пазар на електроенергия, както и продуктите и услугите, от които могат да се възползват.

[Скрий]

30 000 клиенти посетиха платформата за сключване на онлайн договори на ЕНЕРГО-ПРО kupitok.bg през първия месец

29.02.2016

На 26.01.2016 за първи път в България стана възможно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Чрез портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - kupitok.bg, само за броени минути всеки потребител, независимо в коя точка на страната се намира, може да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар.

[Виж още]

За първия месец от своето съществуване, платформата вече е регистрирала около 30 000 посещения от клиенти. Най-голям интерес има от големите български градове, като първенец е София с над една трета от общия брой посещения. Следват градовете: Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и Плевен. Първите сключени договори през онлайн платформата вече са факт и доставката на електроенергия на свободния пазар на тези клиенти ще започне от 1 март.

Процедурата по сключване на договора е изключително опростена. Попълването на необходимите данни става за няколко минути, като единственото, което е нужно на клиента, е компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. Функционалният дизайн и съвместимостта на платформата с мобилни устройства, я прави удобна за ползване от таблети и телефони.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

Към момента малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg.

[Скрий]

За първи път в България: Сключване на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет

26.01.2016

За първи път в България е възможно сключването на договор за доставка на електрическа енергия през Интернет. Чрез портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги - kupitok.bg, само за броени минути всеки потребител, независимо в коя точка на страната се намира, може да стане клиент на компанията и да се възползва от предимствата на свободния пазар. Към момента малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg. Скоро това ще е възможно и за битовите клиенти, след въвеждането на стандартизираните профили, които окончателно ще отворят пазара за домакинствата.

[Виж още]

Процедурата по сключване на договора е изключително опростена. Попълването на необходимите данни става за няколко минути, като единственото, което е нужно на клиента, е компютър или мобилно устройство с достъп до Интернет. След това, в синхрон с изискванията на мрежовите оператори, потребителят просто трябва да изпрати подписаните документи до ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Това може да бъде направено напълно безплатно за клиента. Благодарение на портала kupitok.bg всеки в България вече може да сключи договор за доставка на електрическа енергия, без да напуска своя офис или дом.

В интернет портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги настоящи и бъдещи клиенти на компанията могат да се възползват от предимствата на пет от най-атрактивните продукти: ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС, ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ, ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР и ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД. За всички продукти в портала kupitok.bg се сключва комбиниран договор за доставка на електрическа енергия, участие в балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Така клиентите ще получават единна фактура за консумираната електроенергия и дължимите разходи за мрежови услуги.

ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ е продукт, който е подходящ за всички потребители, които искат да сключат едногодишен договор при фиксирана цена на електроенергията. ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ МАКС е предназначен за клиентите, които търсят стабилност за по-дълъг период. ЕНЕРГО-ПРО ДИСКАУНТ НАЙТ е точният продукт за всички, които имат изявено потребление през нощните часове. ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ СОЛАР е създаден специално за обезпечаване собствените нужди на производители със слънчеви електрически централи, а ЕНЕРГО-ПРО СТАНДАРТ УИНД - за тези с вятърни електрически централи.

За да гарантира удобството на своите клиенти, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

С пускането на новия портал за сключване на договори онлайн ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги затвърждава позициите си на водеща и иновативна компания на свободния пазар на електрическа енергия. Порталът kupitok.bg без съмнение е най-лесният начин за купуване на ток в България като едновременно с това държи информирани потребителите за най-важните новини от пазара и позволява лесно да бъдат пресметнати най-изгодните за клиента предложения.

[Скрий]